Nils Nilsson
Nils Nilsson
f.


d.


Båtsman


Biografi ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Nils Nilsson. Båtsman.

1687-1696 ägare av Ödsbyn 1:1 i Sidensjö -1690 Fördubblingsman för rote 11 (81) båtsmansnamn Ödzbyen 1690-1703 ordinarie båtsman för rote 11 (81) båtsmansnamn Össby 1694 Nils Nilsson besvärade sig över ett byte hållet efter svärfadern salig Johan Andersson i Nybyn, vilket upptogs efterson han på nästa ting efter bytet det straxklandrade. Det hade han inte kunnat före utföra, emedan han varit båtsman i kronans tjänst stadd. Resolverades: 1/ Emedan Nils Nilssons brölopp är hållet i "oskipto bo" sedan arvet var fallet, ty är det rätt gjort att sådant är kommet till jämkning emellan syskonen vid bytet, och har Nils Nilsson så mycket mindre att klaga som systern njutit lika lott med brodern där uti. 2/ Det synes för svårt vara att de kläder som Nils Nilssons hustru fått medan fadern levde och hon föräldrarna tjänat, skola henne beräknade varda i arv emot syskonen, och prövas för skäligt att hon dem njuter oräknade. 3/ Att för de små omyndiga är lagt födan till dess de fyllt sina 9 år, grundar sig på praxis, som inte synes oskäligt.


Gift med
Beata Johansdotter, född 1662 i Nolås 1:1, Sidensjö, död 1747.


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2013-08-05