Leo Holmström
född 1915-10-12, död 1944-05-26
Leo Holmström
f. 1915-10-12

Sundsvall
d. 1944-05-26

RysslandBiografi ]
                
                
                
                
                
                
                
Elsa Signe
Andersson

f. 1887-06-27
Sundsvall
d. 1964-04-05
Stockholm


                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Leo Holmström, född 1915-10-12 i Sundsvall, död 1944-05-26 i Ryssland.

Arbetade som försäljare i Stockholm. Var med som svensk frivillig först i Norge och slutligen i Finland under andra världskriget. Den svenska frivilligstyrka som Leo tillhörde I Finland var starkt naziinfluerad.- kända svenska nazister som löjtnant Hård af Segerstad och ryttmästare Möllersvärd var där som befäl. Leo blev i Finland misshandlad av sina egna för att han ej delade deras nazistiska ideologi och deserterade därför i ren desperation till ryska Röda armèn. Han kom att utnyttjas av ryssarna i propagandasyften, innan han dog i ryskt fångläger. Här följer några utdrag ur olika källor angående hans öde: " Holmström, Leo. Svensk nationalitet, svensk medborgare. Född 1915, senaste adress: Stockholm, Lukutnegatan(?) 3. Yrke: försäljare. Tjänstgjorde som sjukvårdare, sergeant. Övergick frivilligt till Röda armén 1 maj 1943 vid floden Svir- tillhörde svenska frivilligbataljonen, 13:e infanteriregementet, 17:e infanteridivisionen. Död 26 maj 1944 av tuberkulos" (Expressen 1993-04-12)

"De frivilliga nassarna drev för en tid sedan, efter upprepad svår misshandel , en kamrat, socialdemokraten Leo Holmström( som t o m måste söka lasarett efter behandlingen) att i ren desperation gå över till fienden för att undslippa vidare förföljelse. Att ryssarna utnyttjat denne desertör för flygbladspropaganda är ganska förklarligt. Däremot den form händelsen fått vid publiceringen i en svensk dagstidning, på bristande kännedom om de verkliga förhållandena inom svenska frivilligkåren."(Se nr.34 1943,skrivet av chefredaktör Carl-Adam Nycop)

"Översergeant Leo Holmström, 27-årig försäljare från Stockholm och vinterkrigsveteran, som hade tillhört kompaniet sedan juli 1942 gick över mot den ryska linjen och förblev försvunnen. Att han fanns på ryska sidan av Jandeba bekräftades av överlöpare därifrån några dagar senare. Holmström hade- inte anförtrott sig åt någon, därför kunde ingen med säkerhet veta varför han tog detta steg. Efter kriget kunde hans öde kartläggas och senare skrevs "det har varit möjligt för mig med hjälp av vissa uppgifter att rekonstruera den Holmströmska odyssén i Ryssland." ( Torsten Renvall i med 27I/IR i fält).

"Holmström från främsta linjen till ett uppsamlingsläger i Ojatti vid Murmanbanan, där han förhördes om frontförhållandena. Därefter skickades han via ett genomgångsläger i Tjerepovjetj till fångläger i Karaganda i Kazakstan,dit han anlände vid midsommartid. Där tvingades krigsfångarna utföra hårt gruvarbete och deras dagliga matransoner stod i direkt proportion till vad de presterade av den föreskrivna arbetsnormen. I juni samma år tillfångatogs i Svirfronten en pansarvärnssoldat tillhörande IR 6I. Denne anlände i mitten av juli till fånglägret i Karaganda, där han sammanträffade med Holmström, som då var i dålig kondition. Holmström lyckades nämligen inte uppfylla arbetsnormen, vilket medförde att han fick minskad matranson, så att hans dagliga tilldelning blev förfärligt liten. Detta ledde till undernäring, vilket förvärrades efter hand tiden gick. När pansarvärnssoldaten efter krigets slut- i slutet av februari 1945- fick lämna lägret i Karaganda för att återvända till Finland var Holmström i så dåligt skick att han inte kunde stå upprätt utan hjälp. En månad senare återkom pansarvärnssoldaten till Finland. Han uppgav då som sin bestämda uppfattning att Holmström inte hade någon möjlighet att överleva. Holmström återkom inte efter fångenskapen och hans namn fanns inte i förteckningen över hemvändande krigsfångar. Med största sannolikhet avled han av undernäring i fånglägret i Karaganda" (Svenska frivilliga i Finland 1939-1944 av Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga.)

"Från både rysk och finländsk sida bedrevs propaganda genom muntliga eller skriftliga meddelanden till motståndaren. Därvid användes finska och ryska språken, vilka inte behärskades av rikssvenskarna. I den ryska högtalaren, som var monterad i skogen bakom järnvägsvagnarna, talade hallåmannen finska. Som omväxling sändes finsk musik sim ekade ut över nejden. Men Holmströms desertering medförde propaganda på svenska och den var riktad direkt till de svenska frivilliga. I ett flygblad stod bland annat: "Träd ut ur det svenska frivilliga kompaniet och återvänd till Sverige eller följ mitt exempel." och "Man har försökt övertala eder om att ryssarna behandla krigsfångarna mycket hårt, men intet kan vara felaktigare". I samma flygblad namngavs sju stupade rikssvenskar som fallit under andra halvåret 1942 eller våren 1943. Hälsningar framfördes till nio andra frivilliga vilka nämndes vid namn och militär grad." Kamrater och kompisar" ombads slutligen vidarebefordra en hälsning till Holmströms fader, vars namn och adress meddelades. Längst ner under texten stod Holmströms namn och militär grad, men det tycktes ändå tveksamt huruvida han var författaren. Av allt att döma hade en rysk propagandist hållit i pennan, medan uppgifter om egna tjänstgöringsförhållanden och alla namnen måste härstamma från Holmström. Den 26 juli klockan 2300 hördes plötsligt dennes röst i den ryska högtalaren. Förutom propagandafraser framförde han hälsningar till namngivna frivilliga. Utsändningen besvarades med kraftig eldgivning mot högtalaren från de rikssvenska stödjepunkterna. Sent nästa kväll hördes Holmström på nytt, varvid beskjutningen upprepades. ( Vid tidpunkten för dessa propaganda sändningar befann sig Holmström- enligt pansarvärnssoldatens vittnesmål- sedan en månad tillbaka i fånglägret i Karaganda.) (Svenska frivilliga i Finland 1939-1944 av Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga.)Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2013-08-05